SPLOŠNE DOLOČBE

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih EVENTO zbira od vas, ko se naročite na prejemanje vsebin kot so e-novice, vabila na dogodke, publikacije in ostali produkti EVENTO therm d.o.o. (v nadaljevanju EVENTO).
EVENTO spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, in jih bo uporabljalo izključno za namene, navedene v namenu obdelave.
EVENTO pridobiva osebne podatke skladno z zakonom ZVOP-1, na podlagi zakona oz. na podlagi osebne privolitve posameznikov. Posameznik je pred privolitvijo k obdelavi osebnih podatkov pisno ali in na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov.
Osebni podatki se zbirajo v primeru, če pri nas naročite določeno storitev, oziroma ko se preko te spletne strani opravi določena transakcija na vašo zahtevo, kot npr. včlanitev v EVENTO, prijava na usposabljanje, seminar, posvet, konferenco ali srečanje, prijava na elektronske novice EVENTO ter v primeru posredovanja informacij o dejavnostih EVENTO.
Osebni podatki se hranijo v pisni oz. elektronski obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, izpolnitvi namena zbiranja osebnih podatkov ali na podlagi odjave oziroma zahteve za izbris osebnih podatkov, se podatki trajno in dokončno izbrišejo.

UPRAVLJAVEC

Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov na spletni strani www.EVENTO.si je:
Naziv: EVENTO therm d.o.o.
Pošta in kraj: Pot za Brdom 100, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 91463483
Elektronski naslov: info@evento.si
Telefonska številka: +386 1 24 25 770

ZAKONODAJA

Osnova za pripravo teh pogojev zasebnosti sta slovenska in evropska zakonodaja.
Pogoji zasebnosti so pripravljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in sprem.), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur. list RS, št. 109/12 in sprem.) ter drugo slovensko in evropsko zakonodajo, ki ureja posamezna področja.

PRAVNA NAČELA

V skladu z zakonodajo EVENTO spoštuje pravna načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov uporabnikov.
Osebne podatke uporabnikov obdelujemo zakonito, pošteno in pregledno. Zbiramo jih za namene, ki so vnaprej določeni in so zakoniti. Osebnih podatkov ne posredujemo naprej.
Vse osebne podatke obdelujemo le v obsegu in za namene za katere se obdelujejo.
Osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere jih obdelujemo.
Skrbimo za varnost vseh zbranih osebnih podatkov. Preprečujemo nedovoljeno ali nezakonito obdelavo.
Ti pogoji zasebnosti so namenjeni obiskovalcem in uporabnikom spletne strani www.EVENTO.si.

VRSTE OSEBNIH PODATKOV

Katere vrste osebnih podatkov uporabnikov zbiramo:
ime in priimek
naslov stalnega ali začasnega prebivališča
naziv pošte in kraj
naslov elektronske pošte
telefonska številka
IP naslov
ID piškotkov
udeležba na izobraževanjih, seminarjih, posvetih, izpitih in ostalih dogodkih EVENTO (čas, datum in vrsto)
naziv plačnika članarine, seminarjev, delavnic, posvetov in izobraževanja,
slikovni in zvočni posnetki z dogodkov EVENTO,
druge osebne podatke, ki jih fizična oseba prostovoljno posreduje EVENTO.

NAMEN ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV

EVENTO je gospodarska organizacija, ki zagotavlja storitve ter energetske produkte, kot tudi povezuje strokovne člane ter druge deležnike energetskega sektorja. Iz česar izhaja tudi namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov pravnih oseb in osebnih podatkov fizičnih oseb:
Navedene podatke uporabljamo za potrebe opravljanja storitev po pogodbi o članstvu oz. drugi pravni podlagi (npr. prijava na dogodek, itd.), za obveščanje (npr. pošiljanje novic, opomnikov in napovednikov dogodkov, računov, izvajanje storitev) in neposredno trženje (pošiljanje informativnega gradiva in ponudb).

Izrecna privolitev NI potrebna:
ko gre za izpolnitev pogodbene obveznosti, pošiljanje informacij v zvezi z naročilom izdelka ali storitve, ki izhajajo iz pogodbene obveznosti,
odgovarjanje na vprašanja uporabnikov, ko je podlaga za odgovor izpolnitev kontaktnega obrazca na spletni strani,
registracija uporabnika na spletni strani, za namen uporabe storitev upravljavca.

Izrecna privolitev JE potrebna:
za pošiljanje e novice (mailing) s trženjsko vsebino,
kadar gre za zbiranje podatkov uporabnikov za namen ciljnega oglaševanja/remarketinga (Google analitika, Facebook Pixel…).
Vse zgoraj naštete podatke uporabljamo z namenom obveščanja o poteku nakupa storitve ali potrdila. Elektronski naslov pa uporabljamo še z namenom obveščanja o novostih in nasvetih (trženjski mailingi in novičke).
Iz seznama prejemnikov »trženjski mailingi« in »novičke« se lahko kadarkoli odjavite, tako da kliknete na ustrezno povezavo v mailingu oziroma nam sporočite, da to storimo za vas.
Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-novice, dogodke in ostale produkte EVENTO obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Kontaktni obrazci/e-novice

Spletna stran www.EVENTO.si uporablja praviloma en obrazec za vprašanja uporabnikov. Dodatno lahko uporablja še obrazce za prijavo na dogodke in za morebitna dodatna vprašanja. Osebni podatki, ki jih zbiramo z omenjenimi obrazci so:

ime in priimek
e-poštni naslov
Te osebne podatke zbiramo z namenom pošiljanja novic in promocij povezanih z dejavnostjo podjetja. Za aktivacijo obeh kategorij je potrebno strinjanje s strani uporabnika s pogoji politike varovanja podatkov.

Shramba podatkov

EVENTO hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen obdelave, na katero ste podali svoje soglasje. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani EVENTO in se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu EVENTO izbrisali oz. blokirali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen.
Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, EVENTO izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

PODATKI OBDELOVALCEV IN ODGOVORNA OSEBA

Uporabniki podatkov so administrator spletne strani in pooblaščene osebe EVENTO. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim v EVENTO in pogodbenim obdelovalcem (kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, zastopniki pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki), v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev EVENTO in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.
Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo lahko sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

Obdelovalec osebnih podatkov je tisti, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca. Obdelovalec lahko obdeluje le tiste osebne podatke in za tiste namene za katere je prejel navodilo upravljalca spletnega mesta.
Vsi naši obdelovalci osebnih podatkov obdelujejo le podatke v skladu z veljavno zakonodajo.
Obdelovalci osebnih podatkov uporabnikov, ki obdelujejo osebne podatke v imenu upravljavca so:

1. Google Analytics

Ko na naši strani potrdite piškotke, se podatki o vaših klikih začnejo beležiti in pošiljati v sistem Google Analytics. S pomočjo Google Analytics spremljamo navade obiskovalcev spletne strani www.EVENTO.si. Zbrani podatki so za nas anonimni, na njihovi podlagi ne moremo sklepati o identiteti uporabnika.
Podatki, ki jih lahko razberemo iz Google Analytics so:

katere teme in področja na naši spletni strani ste si ogledali,
koliko časa ste se zadržali na posamezni strani,
kako dolgo je trajal vaš obisk naše spletne strani.
Google Analytics algoritem je skriven in se lahko spreminja, če se tako odloči podjetje Google.

2. Storitev Google AdWords

Na svoji spletni strani uporabljamo storitev spletne analitike Google AdWords podjetja Google Inc. Storitev Google AdWords uporablja piškotke z namenom, da obiskovalce prek kampanj za ponovno trženje s spletnim oglaševanjem ponovno nagovori kasneje v Googlovem oglaševalskem omrežju. Za vključitev oglasov za ponovno trženje uporabljajo tretji ponudniki Googlove piškotke na podlagi obiska pričujoče spletne strani. Vi kot uporabnik imate možnost uporabo piškotkov s strani Googla deaktivirati s priklicem strani za deaktivacijo Googla na spletnem mestu http://www.google.com/ads/preferences.

3. Vzdrževanje spletnih storitev

Podjetje Velcom ter SCC za nas vzdržujeta in posodabljata spletno stran www.EVENTO.si. S tem namenom imajo do podatkov podjetja dostop njihovi vzdrževalci/programerji ter naš skrbnik.
Osebni podatki, do katerih lahko dostopajo so:

uporabniško ime (psevdonim),
ime in priimek,
podjetje,
naslov,
telefonska številka,
e-poštni naslov.
Podjetje Velcom ter SCC d.o.o. se zavezujeta, da osebnih podatkov naših članov ne bosta uporabljala v noben namen, razen tisti, ki je potreben za odpravo napak v naši spletni strani in nemoteno delovanje le-te.

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in uporabe podatkov ali želje po dodatnih informacijah, vam bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje s podatki:
Naziv: EVENTO therm d.o.o.
Pošta in kraj: Pot za Brdom 100, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: info@evento.si
Telefonska številka: +386 1 24 25 770

OSEBNI PODATKI

Obdelava osebnih podatkov
Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov spletnega mesta in podjtja pri pravnih osebah s katerimi poslovno sodeluje.
Pogodbena podlaga za obdelavo
Ob naročilu storitve ali produkta se med upravljalcem in uporabnikom ustvari pogodbena pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov. To pomeni, da je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali izvajanje ukrepov na zahtevo takega uporabnika pred sklenitvijo pogodbe.
Kjer je potrebno upravljavec uporabniku zagotavlja informacije o obdelavi njegovih osebnih podatkov preko obvestil na svoji spletni strani.

PIŠKOTKI

Obvestilo o uporabi piškotkov upravljalec (oseba, ki določa namene in sredstva obdelave v okviru svoje registrirane dejavnosti) zagotovi na vidnem mestu na spletni strani, ko uporabnik obišče spletno stran. Upravljalec obvesti uporabnika o vrsti, namenu in času trajanja piškotka.
Spletni piškotki (v nadaljevanju: piškotki) so majhne datoteke, ki jih med obiskom spletnega mesta strežnik pošlje uporabnikovemu brskalniku, ta pa jih nato naloži na uporabnikovo napravo (računalnik, tablico, pametni telefon), s katero uporabnik dostopa do spletnega mesta.
Na spletnem mestu se uporablja več različnih piškotkov za različne namene.
Na spletnem mestu se uporabljajo piškotki, ki so potrebni za osnovne funkcionalnosti spletnega mesta.
Na spletnem mestu se uporabljajo piškotki, s katerimi se pridobijo informacije o načinu uporabe spletnega mesta. To so piškotki, ki preko podatka o naslovu internetnega protokola omogočajo predvsem analizo pogostosti in vsebine brskanja po spletnem mestu, ki pa so anonimne in ne omogočajo sledenja posameznega identificiranega uporabnika.
Na spletnem mestu se uporabljajo piškotki, ki omogočajo anonimno sledenje informacij, na podlagi katerih lahko boljše prilagajamo naše oglaševanje vašim potrebam

(Ime piškotka, opis piškotka, trajanje piškotka).

DSID, GPS, IDE, NID, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC; Piškotki, ki jih uporablja YouTube za prikazovanje videoposnetkov; do 1 leto
_gat Google Analytics piškotek 1 dan
DSID, DV, IDE, NID Googlov piškotek za spremljanje obiskov do 1 leto
1P_JAR Googlov piškotek za spremljanje statistike 1 mesec
Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta se strinjate z naložitvijo teh piškotkov.

Obvezni piškotki

To so piškotki, ki so potrebni za osnovno delovanje spletne strani. Torej piškotki, ki si vas zapomnijo, da boste lahko nemoteno brskali po spletnih straneh. V to skupino sodijo piškotki, ki so uporabljeni za to, da si spletno mesto zapomni vaš vnos v spletne obrazce, ipd. Obvezni so, saj, med drugim, zagotavljajo varnost in tako preprečujejo zlorabe sistemov.

Funkcionalni piškotki

Ti analitični piškotki nam omogočajo, da z uporabo anonimnega sledenja izboljšamo funkcionalnost strani. Prav tako nam omogočajo, da lažje identificiramo izdelke, ki bi bili za vas zanimivi. V nekaterih primerih je prednost teh piškotkov izboljšanje hitrosti za obdelovanje vaših zahtev, zaznavanje in shranjevanje vaših nastavitev ter pomoč pri povezavi s socialnimi omrežji. Če teh piškotkov ne boste izbrali, se to lahko odraža v slabše oblikovanih priporočilih in počasnejšem delovanju spletne strani. Prav tako bo otežena povezava s socialnimi omrežji, kot so Facebook, Twitter, Google+ ipd.

Oglaševalski piškotki

Ti piškotki zbirajo informacije, s katerimi prilagodimo oglaševanje vašemu okusu, preferencam in željam. Zbrani podatki so anonimni in ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov, ki ste jih morda delili z nami. Če teh piškotkov ne boste izbrali, bodo morda oglasi, ki jim boste izpostavljeni, manj primerni za vas.

PRAVICE UPORABNIKOV

Vaše pravice do osebnih podatkov.
Izpis osebnih podatkov
Če ste preko naše spletne strani naročili storitev, potem lahko od nas zahtevate izpis vaših osebnih podatkov, ki so v naših bazah. Vašo zahtevo pošljite na info@evento.si. Nanjo bomo odgovorili najkasneje v 30 dneh. Osebni podatki, ki jih lahko pričakujete v izpisu so:

ime in priimek,
naslov,
telefonska številka,
e-poštni naslov,
namen obdelave,
katerim obdelovalcem so bili podatki posredovani,
obdobje hranjena osebnih podatkov,
seznanitev s pravicami uporabnika: pravica do izbrisa, popravka, omejitve obdelave ali ugovora k taki obdelavi.
Uporabnik lahko od upravljavca zahteva:

izpis osebnih podatkov,
popravek osebnih podatkov,
izbris osebnih podatkov,
omejitev obdelave osebnih podatkov,
ugovor obdelave osebnih podatkov,
prenos osebnih podatkov,
pravica do pritožbe.
Osebni podatki v povezavi z e-maili (e-novicami)
V vsakem e-mailu, ki ga pošljemo, se nahaja povezava do strani, kjer se lahko odjavite od prejemanja naših e-mailov (e-novic). Če povezave ne najdete, nam to sporočite na e-poštni naslov info@evento.si in pomagali vam bomo z odjavo oz. vaš e-naslov izbrisali iz baze za pošiljanje e-mailov.

KONČNE DOLOČBE

Splošna določila

EVENTO ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov. V primeru sprememb, potrebnih dopolnitev ali napačnih osebnih podatkih, lahko člani EVENTO preverijo in po potrebi spremenijo oziroma dopolnijo svoje podatke, vnesene ob prijavi v članstvo, na članskih straneh. Vsi ostali pa s sporočilom na elektronski naslov info@evento.si.

Ko posamezniku preneha članstvo oziroma izstopi iz članstva v EVENTO, se njegovi podatki trajno izbrišejo, razen če obstaja druga pravna podlaga za hrambo njegovih osebnih podatkov.

Ker obstajajo na spletni strani EVENTO določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z EVENTO, EVENTO ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh

Zavezujoča narava pravnih pogojev

Ti pogoji zasebnosti veljajo za vse obiskovalce spletne strani, ki posredujejo svoje osebne podatke v upravljanje in nadaljnjo obdelavo.
Ti pogoji zasebnosti so zavezujoči za upravljavca, obdelovalce in uporabnike pri posredovanju, upravljanju in obdelavi osebnih podatkov uporabnika. Prav tako so vedno sestavni del vsake obdelave osebnih podatkov, skladno z vnaprej opredeljenimi nameni, podlagami za obdelavo, privolitvijo uporabnika ter vrstami osebnih podatkov, ki so predmet nadaljnje obdelave.

Pogoji zasebnosti veljajo za vse uporabnike oz. obiskovalce spletne strani www.EVENTO.si brez izjeme.
Ob uporabi spletne strani upravljalca se smatra, da je uporabnik vnaprej seznanjen s temi pogoji zasebnosti. Ti pogoji zasebnosti so dostopni na spletni strani upravljavca ter pri vseh obrazcih in dejanjih, kjer uporabnik posreduje osebne podatke v obdelavo.
O morebitnih vsebinski spremembi politike vas bomo obveščali preko elektronske pošte, katere naslov ste nam posredovali, le v primeru, da gre za bistvene spremembe, ki vplivajo na obdelavo osebnih podatkov. Vsi, ki ob prijavi niso zapisali naslova elektronske pošte oziroma so navedli napačen podatek, si bodo lahko na tej spletni strani ogledali veljavno izjavo.
Če uporabnik po spremembi Politike zasebnosti nadaljuje z uporabo spletnih strani EVENTO, uporabo uporabniškega računa ali koriščenjem storitev EVENTO se šteje, da se s spremembami strinja.